CISÍK, s.r.o.

CISÍK, s.r.o. - autorizovaný dealer Husqvarna

ODVOLANIE MARKETINGOVÉHO SÚHLASUSprávce a zpracovatel Vašich osobních údajů:
Husqvarna Česko s.r.o., so sídlom Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 27408264, zapísaná v Obchodním rejstříku vedenom Městským soudem v Praze, oddiel C, vložka 111206, ďalej len „my“ alebo „naša spoločnosť

Poverenec na ochranu osobných údajov: Emma Linnér (emma.linner@husqvarnagroup.com)
Koordinátor dotazov o spracovaní Vašich osobných údajov: Ing. Tomáš Vajzer (gdpr.sk@husqvarnagroup.com)

ODVOLANIE MARKETINGOVÉHO SÚHLASU
PODĽA
NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADY A (EU) 2016/679 („GDPR“)


„Odvolávam týmto svoj skôr udelený súhlas s tým, aby spoločnosť Husqvarna Česko s.r.o. spracovávala moje osobné údaje, a to v rozsahu (i) identifikačných údajov, vrátane dátumu narodenia (ii) kontaktných údajov, (iii) údajov získaných v súvislosti s poskytovaním produktov či služieb (predovšetkým vzájomnou interakciou Husqvarna Česko s.r.o. a zákazníka, prípadne iným spôsobom), (iv) údajov vzniknutých priamo činnosťou Husqvarna Česko s.r.o. (napríklad vyhodnotenie žiadosti zákazníka, vyhodnotenie podmienok na poskytnutie zľavy či iného benefitu).

Odvolávam svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, aby spoločnosť Husqvarna Česko s.r.o. mohla:

  • reagovať na moje zaslané dotazy a kontaktovať ma s vhodnými ponukami;

  • ponúkať mi svoje služby a produkty, prípadne služby a produkty ďalších osôb;

  • predávať niektoré moje osobné údaje v súlade s obsahom informačného memoranda.

Beriem na vedomie, že odvolaním tohto súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania mojich osobných údajov pred odvolaním tohto súhlasu.“

Spoločnosť Husqvarna môže ďalej spracovávať Vaše osobné údaje, ak je tak nevyhnutné z dôvodu splnenia zmluvy alebo oprávneného záujmu spoločnosti. Pokiaľ už k spracovaniu Vašich osobných údajov nebudeme mať žiadny zákonný dôvod, bez ďalšieho ich anonymizujeme alebo zlikvidujeme.

Súhlas môžete odvolať na základe vyššie uvedenej žiadosti odoslanej na e-mailovú adresu: gdpr.sk@husqvarnagroup.com.